Các loại bảo hiểm lao động nước ngoài cần biết- Phần 1

0
132

Các loại bảo hiểm cho người lao động phần 2

1. Bảo hiểm hồi hương 귀국비용보험: là bảo hiểm với mục đích, bảo đảm chí phí tiền mua vé máy bay khi các lao động hết thời hạn lưu trú làm việc ở hàn quốc và về nước. và người lao động phải đóng trong vòng 3 tháng kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực. đối với lao động việt nam thì số tiền phải đóng là 400kw
외국인근로자가 귀국경비에 대비하여 근로계약 효력발생일부터 3개월 이내에 가입해야 하는 보험입니다. 베트남근로자인 경우 40만원 납부
**cách nộp tiền: thường khi các bạn mới sang hàn sẽ được học giáo dục trên colap 2 đêm 3 ngày. lúc này trên đó họ sẽ giúp mình làm sổ tài khoản và đăng ký bảo hiểm với công ty bảo hiểm samsung. các bạn để tiền vào sổ tài khoản ngân hàng sẽ tự động trừ dần chuyển sang cho công ty bảo hiểm samsung trong vòng 3 tháng.
Người lao động không đóng bảo hiểm này có thể bị phạt vi phạm lần 1 là 800kw, lần 2 1 triệu 600kw, lần 3 3 triệu 200kw (외국인근로자 가입하지 않은 경우 1차위반시 80만원, 2차위반시 160만원, 3차위반시 320만원
** thủ tục đăng ký lấy tiền: 귀국비용보험신청절차
Khi các bạn kết thúc hợp đồng tại hàn quốc, hoặc vì một do nào đó mà không thể tiếp tục làm việc muốn chấm dứt hợp đồng tại hàn quốc các bạn có thể đăng ký xin bảo hiểm chi phí hồi hương theo trình tự sau: 한국에 취업기간만료 또는 개인 사유로 계속한국에 일할 수 없고 귀국해야할 경우 신청가능.
1. Bước 1: các bạn cần mua vé máy bay một chiều, sau đó phô tô vé máy bay, hộ chiếu, thẻ chứng minh người nước ngoài và điền vào đơn báo cáo ngày mình sẽ xuất cảnh nộp lên bộ lao động rồi bộ lao động sẽ phát cho mình giấy xác nhận xuất cảnh. ( 먼저 고용노동센터에 출국예정사실신고 해야 하는데요. 신청 때 비행기티켓, 여권사본, 외국인등록증사본, 출국예정신고서 제출함. 고용센터에서 출국예정사실확인서 발급)
2. bước 2: các bạn cần chuẩn bị giấy tờ để nộp lên công ty bảo hiểm samsung: cần có đơn xin (mẫu có sẵn nên các bạn có thể điện thoại lên đó nhờ nhân viên gửi fax cho), giấy xác nhận xuất cảnh, hộ chiếu, sổ tài khoản chính chủ. sau khi làm đơn xong công ty bảo hiểm sẽ xem xét và chuyển tiền vào sổ tài khoản của bạn trước khi bạn về nước. (삼성화재회사에 귀국비용보험신청: 준비서류: 출국예정사실확인서, 여권사본, 통장사본, 보험금신청서, 삼성보험회사에 전화해서 신청서양식을 보내달라고 하면 보내줄겁니다. 삼성화재전화번호: 02.2261.8400) các bạn có thể nghe tư vấn thêm qua số điệnt hoại của công ty bảo hiểm sam sung 02.2261.8400 và bấm phím 3 để gặp người việt
2. Bảo hiểm rủi ro (상해보험): là bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động trong trường hợp tai nạn hay bị bệnh tật nặng dẫn đến bị dị tật hoặc tử vong. Chi phí bảo hiểm rủi ro dựa trên độ tuổi, giới tính, dao động từ khoảng 19.000 won đến 50.800 won cho thời gian hợp đồng bảo hiểm là 36 tháng. Người lao động bắt buộc phải đóng khoản tiền bảo hiểm này sau khi nhập cảnh Hàn Quốc 15 ngày các bạn sẽ đóng luôn một lượt 3 năm. khi gia hạn thêm 1 năm 10 thì phải đóng tiếp
Đối với người lao động tái nhập cảnh cũng bắt buộc phải đóng lại bảo hiểm này.
상해보험이란: 외국인근로자가 업무상 재해 이외의 사망 또는 질병 등에 대비하여 근로계약 효력발생일부터 15일 이내에 가입해야 하는 보험입니다.
Lưu ý: loại bảo hiểm này khác với bảo hiểm tai nạn lao động. bảo hiểm này chỉ chi trả cho những trường hợp sảy ra tai nạn hoặc bệnh tật không liên quan đến tai nạn trong khi làm việc
**cách nộp tiền: cũng như tiền bảo hiểm chi phí hồi hương khi các bạn mới sang hàn sẽ được học giáo dục trên colap 2 đêm 3 ngày các bạn sẽ được hướng dẫn đóng luôn khoản tiền này, sau khi làm xong sổ tài khoản trên colap các bạn để tiền vào sổ và ngân hàng sẽ tự động chuyển cho samsung đối với những người không đóng có thể bị phạt dưới 5 triệu won.
상해보험 미가입 시 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
** phạm vi được bảo hiểm chi trả:
– tai nạn dẫn đến tử vong hoặc để lại dị tật 30.000.000w(30 triệu w)
– bị bệnh dẫn đến tử vong hoặc để lại dị tật 15.000.000w(15 triệu w)
외국인근로자가 업무상 재해 이외의 사유로 사망하거나 후유장해 상태가 된 경 우 외국인근로자 또는 유족은 보험금 신청을 할 수 있습니다.
trường hợp không phải tai nạn sảy ra khi làm việc mà sảy ra với lý do khác dẫn đến tử vong hoặc dị tật người lao động hoặc gia đình người lao động có thể đăng ký xin bảo hiểm.
외국인근로자 후유장해 발생시 (trường hợp sảy ra tai nạn để lại dị tật)
업무상 재해 이외의 사유로 인해 후유장해가 발행한 경우 외국인근로자 삼성화재해상보험(주)에 보험금을 신청합니다.
보험금 신청시 제출서류: 보험신청서 1부, 본인확인서류(여권 또는 외국인등록증사본) 1부, 후유장해진단서 1부, 본인명의의 통장사본 1부
Giấy tờ cần nộp khi đăng ký gồm 1 bản đăng ký, một bản hộ chiếu hoặc thẻ chứng minh người nước ngoài photo, hồ sơ trị bệnh chứng minh để lại dị tật. bản sao sổ tài khoản của bản thân. nộp lên công ty bảo hiểm rủi ro samsung
외국인근로자 사망시 (trường hợp sảy ra tai nạn dẫn đến tử vong)
업무상 재해 이외의 사유로 인해 외국인근로자 사망한 경우 외국인근로자 삼성화재해상보험(주)에 보험금을 신청합니다.
보험금 신청시 제출서류: 보험신청서 1부, 유족확인서류, 사망진단서 1부, 유족명의의 통장사본 1부 (위임장, 가족관계확인서등 기타증빙서류)
Giấy tờ cần nộp khi đăng ký gồm 1 bản đăng ký bản đăng ký,, giấy tờ chứng nhận là người cùng gia đình với người đã mất, giấy khám tử vong, sổ tài khoản của người thân của người tử vong (giấy ủy quyền, giấy chứng nhận quan hệ gia đình và các giấy tờ chứng minh khác)
보상하는 주요 손해 những trường hợp được bồi thường
① 상해(업무상 재해 이외의 사유에 한함) xảy ra tai nạn rửi ro ngoài giờ làm việc
● ‌ ‌ ‌ 보험기간 중 업무상의 사유 이외의 상해(보험기간 중에 발생한 급격하고도 우연한
외래의 사고로 신체에 입은 상해)의 직접결과로써 사망 또는 후유장해상태가 되었을 때
trong trường hợp : trong thời gian gia bảo hiểm đột nhiên hoặc tình cờ bị tai nạn dẫn dẫn đến bị chấn thương cở thể dẫn đến hậu quả để lại di tật hoặc bị chết
② 질병(업무상 재해 이외의 사유에 한함) Bệnh tật không liên quan đến công việc của mình đang làm
● ‌사망한 경우(보험기간 이전에 알고 있었던 질병으로 사망한 경우에도 포함) trường hợp tử vong( bao gồm cả trường hợp bị chết do bị bệnh trước khi tham gia bảo hiểm)
● ‌두 눈의 시력을 완전 영구히 잃었을 때 trường hợp bị mù hoàn toàn 2 mắt
● ‌씹거나 말하는 기능을 완전 영구히 잃었을 때 trường hợp mất vĩnh viễn kỹ năng nhai hoặc nói
● ‌중추신경계 또는 정신에 뚜렷한 장해를 남겨서 평생토록 항상 간호를 받아야 할 때 trường hợp bị hoành não hoặc bị tâm thần và cần có người chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày
● ‌흉·복부, 장기에 뚜렷한 장해를 남겨서 평생토록 항상 간호를 받아야 할 때
trường hợp bị dị tật vè ngực, bụng, hệ bài tiết và cần có người chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày
● ‌두 팔의 손목 이상을 잃었거나 완전 영구히 사용하지 못하게 되었을 때
trường hợp bị mất 2 và vĩnh viễn ko thể sử dụng được
● ‌두 다리의 발목 이상을 잃었거나 완전 영구히 사용하지 못하게 되었을 때
trường hợp mất 2 chân và vinhc viễn ko sủ dụng được
● ‌한 팔의 손목이상을 잃고, 한 다리의 발목이상을 잃었을 때
trường hợp mất 1 tay và 1 chân

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here