Đại học Hanyang

0
116
Địa chỉ:
 1. Seoul Campus:

  • Tiếng Hàn: 서울시 성동구 행당동 17
  • Tiếng Anh: 17 Haengdang-dong, Seongdong-gu, Seoul
 2. Ansan Campus:

  • Tiếng Hàn: 경기도 안산시 상록구 사3동
  • Tiếng Anh: 1271 Sa-3 dong, Sangnok-gu, Ansan, Gyeonggi-do
Mã bưu điện:
 1. Seoul Campus: 133-791
 2. Ansan Campus: 425-791
Quốc gia: Korea
Điện thoại:
 1. Seoul Campus: +82 (2) 2220-0114
 2. Ansan Campus: +82 (31) 400-5114
Fax: Chưa báo cáo!
Đại học
College Ghi chú

Seoul Campus

 • Architecture
  • Architecture Engineering
 • Engineering
  • Urban Planning & Civil Engineering
  • Electrical Communication and Computer Engineering
  • Electrical & Biomedical Engineering
  • Advanced Material Science Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Systems Application Engineering
  • Applied Chemical Engineering
 • IT Communication
  • Computer
  • Communication and Commerce
 • Medicine
  • Premedicine
  • Medicine
  • Nursing
 • Humanities
  • Korean Language & Literature
  • German Language & Literature
  • English Language & Literature
  • History & Philosophy
 • Sociology
  • Social Science
  • Tourism
 • Natural Science
  • Natural Science
 • Law
  • Law
 • Economics
  • Economics & Finance
 • Business Administration
  • Business Administration
 • Education
  • Education
  • Educational Technology
  • Korean Language Education
  • English Language Education
  • Educational Computing
  • Applied Art Education (Fine Arts)
 • Human Ecology
  • Human Ecology
 • Music
  • Voice
  • Composition
  • Piano
  • String & Wind Instrument
  • Kora Traditional Music
 • Physical Arts
  • Physical Education
  • Sports Management
 • International Studies
  • International Studies
 • Fine Arts
  • Theatre & Cinema
  • Dance
Các ngành học có tuyển sinh sinh viên quốc tế được liệt kê bên dưới các college.

Ansan Campus

 • Engineering
  • Architecture
  • Civil & Transportation Engineering
  • Electrical Engineering & Computer Science
  • Material & Chemical Engineering
  • Mechanical & Information
 • International Culture
  • Korean Language & Literature
  • Anthropology
  • Cultural Contents
  • Chinese Studies
  • Japanese Language & Literature
  • English Language & Culture
  • French Language & Literature
 • Communication
  • Advertising & Public Relations
  • Mass Communications & Journalism
  • Sociology of Information Society
 • Sciences Technology
  • Sciences Technology
  • Molecular Biology
 • Commerce
  • Economics
  • Business Administration
 • Design
  • Design
 • Sports
  • Sports & Well-Being
  • Living Dance & Performing Art
Sau đại học
Ngành học Ghi chú
Engineering

 • Geo-Environmental Systems Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics Engineering
 • Mechanical Design & Production Engineering
 • Nuclear Engineering
 • Industrial Engineering
 • Chemical Engineering
 • Fiver & Polymer Engineering
 • Aerospace EngineeringMASTER
 • Automotive Engineering
 • Architecture Engineering
 • Architecture
 • Electrical & Computer Engineering
 • Information Technology Management
 • Computer Science & Engineering
 • Matallurgy & Material Engineering
 • Mechatronics Engineering
 • Transportation Engineering
 • Electronic & Electric Control Engineering
 • Fine Chemical Engineering
 • Architectural Environmental Engineering
 • Bio-Nano EngineeringDOCTOR
 • Bio Life Engineering
 • Bio-Medical Engineering
Các ngành có gạch chân được đào tạo ở Ansan Campus.

MASTER: Chỉ đào tạo Thạc sĩ

DOCTOR: Chỉ đào tạo Tiến sĩ

Các ngành học còn lại đào tạo cả Thạc sĩ và Tiến sĩ

Humanities/Sociology

 • Korean Language & Literature
 • English Language & Literature
 • German Language & Literature
 • Chinese Language & Literature
 • Japanese Language & Literature
 • French Language & Literature
 • History
 • Philosophy
 • Cultural Anthropology
 • English course & Materials DevelopmentMASTER
 • Political Science & Diplomacy
 • Public Administration
 • Sociology
 • Journalism & Mass Communication
 • Tourism
 • Advertising & Public Relations
 • Law
 • Economics & Finance
 • Business Administration
 • Accounting
 • Applied Economics
 • E-Business
 • Strategic Management
 • Education
 • Educational Technology
 • Applied Arts
 • English Education
 • Korea Education
Fine Arts/Physical Arts

 • Music
 • Korean Tranditional MusicMASTER
 • College of Design (Textile Fashion, Metal, Industrial, Visual Design)
 • Physical Education
 • Life Sports & Well-Being
 • Life Dance Art
 • Theatre & Cinema
 • Dance
Science

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Environmental Science
 • Applied Mathematics
 • Biochemistry
 • Marine & Environment Sciences
 • Applied ChemistryMASTER
 • Applied Physics
 • Interior Design
 • Clothing & Textiles
 • Food & Nutrition
 • Nursing
Medicine

 • Medicine
I. Đại học

College/School Học phí
(đơn vị KRW)
Phí nhập học
(đơn vị KRW)
Humanities

 • Humanities, Social Science, Law, Economy, Business Administration, Education, International Studies, Life Science…
3,397,000 943,000
Natural Science, Physical Arts

 • Natural Science, Education (Education Engineering), Physical Science
3,949,000 943,000
Engineering

 • All Engineering departments, Architecture, Information & Communication, Dance, Design
4,478,000 943,000
Music

 • Music
5,020,000 943,000

II. Sau đại học

College/School Học phí
(đơn vị KRW)
Phí nhập học
(đơn vị KRW)
Humanities

 • Humanities & Social Science (excluding Applied Arts), Fine Arts, Physical Education (Theatre & Cinema), Inter-department Course (Women’s Studies, Early Childhood Education, Mass Media/Scenario Contents)
4,191,000 965,000
Physical Science, Physical Arts

 • Natural Science, Fine Arts, Physical Education, Sports (Physical Education, Life Sports & Well-Being), Inter-department Course (Health Management, Child Psychotherapy)
4,938,000 965,000
Engineering

 • Engineering (Bio-Nano Technology, Bio-Medical Sciences)
5,610,000 965,000
Fine Arts

 • Fine Arts, Physical Education (Design, Dance, Life Dance Art), Humanities & Social Science (Applied Arts)
5,743,000 965,000
Music

 • Fine Arts, Physical Education (Music, Korean Music)
5,891,000 965,000
Medicine

 • Medicine
6,536,000 965,000

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here